Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Més informació a l'Avís Legal, apartat Reserva de cookies. acceptar

AVÍS LEGAL1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Jamones La Cava SL l'informa que és titular dels llocs web: www.jamoneslacava.com, d'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Jamones La Cava SL, notifica les següents dades: el titular d'aquesta pàgina web és Jamones La Cava SL, amb NIF/CIF: B60723749, i domicili social: Joaquim Ruyra, 8 Codi Postal: 08025, Localitat: Barcelona, Província: Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte és: lmedina@jamoneslacava.com

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web www.jamoneslacava.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi baix titularitat de Jamones La Cava SL, atorga la Condició d'Usuari, per la qual s'accepten, en navegar per la pàgina Jamones La Cava SL, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de Jamones La Cava SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis emesos per Jamones La Cava SL per a accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Jamones La Cava SL no aniran contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Jamones La Cava SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

Jamones La Cava SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Jamones La Cava SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

Jamones La Cava SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.jamoneslacava.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Jamones La Cava SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

2. PUBLICITAT

La web: www.jamoneslacava.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

Jamones La Cava SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors

3. MODIFICACIONS

Jamones La Cava SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

Jamones La Cava SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Jamones La Cava SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per a accedir als llocs web de Jamones La Cava SL no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que s'estableix pel Reial decret llei-5/2018, per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per al Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, i per la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, Jamones La Cava SL informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, aquesta obligació continués fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de, Jamones La Cava SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, Jamones La Cava SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés , que permet a l'usuari web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Joaquim Ruyra, 8 . Codi Postal: 08025. Localitat: Barcelona. Província: Barcelona. Correu electrònic: lmedina@jamoneslacava.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fideliTzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Jamones La Cava SL. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Jamones La Cava SL.

Així mateix, Jamones La Cava SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

7. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues online per a demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda online.

Per a aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per a comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d'un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

8. CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.jamoneslacava.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i Jamones La Cava SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i Jamones La Cava SL, els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.